[STATS] - Bochum vs Monchengladbach
 Bochum 0 : 1/4 Monchengladbach - [Asian Handicap Stats]
Bochum Monchengladbach
Total Bets:  197 (43%)  257 (57%)
Total Bets: 12 (55%) 10 (45%)
Total Staked: AB$5,825,000.00 (45%) AB$7,175,000.00 (55%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Bochum (45%)     ||      = Monchengladbach (55%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Bochum (38%)     ||      = Monchengladbach (62%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Bochum - 5 bets (50%)
AB$125,000.00 (38%)
Monchengladbach - 5 bets (50%)
AB$200,000.00 (62%)
 No.  Tipsters: Odds
 24.   kojiro.hyuga09
63 days ago
  -1/4 @ 1.975
 25.   nggt
63 days ago
  -1/4 @ 2.10
 30.   Shiruken
63 days ago
  -1/4 @ 2.05
 34.   dialphone
63 days ago
  -1/4 @ 2.10
 42.   shinichi
63 days ago
  -1/4 @ 2.05
 No.  Tipsters: Odds
 12.
64 days ago
  AnonymousisBack
  Lvl @ 2.075
 21.
63 days ago
  ericckv
  + 1/4 @ 1.825
 26.
63 days ago
  fralex
  + 1/4 @ 1.825
 31.
63 days ago
  zetlim
  + 1/4 @ 1.95
 47.
63 days ago
  1onghm1
  Lvl @ 2.10