[OUSTATS] - Aston Villa vs Brighton
 Aston Villa vs Brighton - [Over/Under Stats]
Over 3 1/4 Under 3 1/4
Total Bets:  257 (60%)  169 (40%)
Total Bets: 53 (66%) 27 (34%)
Total Staked: AB$10,400,000.00 (62%) AB$6,250,000.00 (38%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (62%)     ||      = Under (38%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (21%)     ||      = Under (79%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 3 1/4 - 4 bets (31%)
AB$100,000.00 (21%)
Under 3 1/4 - 9 bets (69%)
AB$375,000.00 (79%)
 No.  Tipsters: Odds
 22.
63 days ago
  gauxitin
  > 3 1/4 @ 1.95
 25.
63 days ago
  nggt
  > 3 1/4 @ 2.075
 30.
63 days ago
  Shiruken
  > 3 1/4 @ 2.025
 47.
63 days ago
  1onghm1
  > 3 1/4 @ 1.95
 No.  Tipsters: Odds
 2.
63 days ago
  Smoothbet
  < 3 1/4 @ 1.825
 12.
64 days ago
  AnonymousisBack
  < 3 1/4 @ 1.975
 16.
63 days ago
  Black Crows
  < 3 1/4 @ 1.875
 24.
63 days ago
  kojiro.hyuga09
  < 3 1/4 @ 1.85
 29.
63 days ago
  maxtimAhDi
  < 3 1/4 @ 1.825
 34.
63 days ago
  dialphone
  < 3 1/4 @ 1.90
 37.
63 days ago
  hinh
  < 3 @ 2.05
 41.
64 days ago
  ^A-E-I-O-U^
  < 3 1/4 @ 1.95
 42.
63 days ago
  shinichi
  < 3 1/4 @ 1.875