[OUSTATS] - Feyenoord vs NEC Nijmegen
 Feyenoord vs NEC Nijmegen - [Over/Under Stats]
Over 3 Under 3
Total Bets:  191 (53%)  167 (47%)
Total Bets: 26 (74%) 9 (26%)
Total Staked: AB$6,725,000.00 (58%) AB$4,850,000.00 (42%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (58%)     ||      = Under (42%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (21%)     ||      = Under (79%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 3 - 3 bets (27%)
AB$75,000.00 (21%)
Under 3 - 8 bets (73%)
AB$275,000.00 (79%)
 No.  Tipsters: Odds
 14.
3 days ago
  jackel_tan
  > 3 @ 2.025
 18.
3 days ago
  joshvarane15
  > 3 @ 2.025
 39.
3 days ago
  TeddyZhou
  > 3 @ 2.05
 No.  Tipsters: Odds
 2.
3 days ago
  stfrt
  < 3 @ 1.85
 4.
3 days ago
  slicke
  < 3 @ 1.85
 9.
3 days ago
  jchexian
  < 3 @ 1.85
 10.
2 days ago
  MASERATI_8888
  < 3 @ 1.90
 12.
2 days ago
  wembly
  < 3 @ 1.90
 21.
3 days ago
  Lmao
  < 3 @ 1.85
 30.
3 days ago
  onmess
  < 3 @ 1.85
 31.
3 days ago
  vlz
  < 3 @ 1.85