[OUSTATS] - Vissel Kobe vs Yokohama Marinos
 Vissel Kobe vs Yokohama Marinos - [Over/Under Stats]
Over 2 3/4 Under 2 3/4
Total Bets:  104 (65%)  57 (35%)
Total Bets: 9 (90%) 1 (10%)
Total Staked: AB$3,275,000.00 (69%) AB$1,500,000.00 (31%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (69%)     ||      = Under (31%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (75%)     ||      = Under (25%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 2 3/4 - 3 bets (75%)
AB$75,000.00 (75%)
Under 2 3/4 - 1 bets (25%)
AB$25,000.00 (25%)
 No.  Tipsters: Odds
 7.
10 days ago
  db90003
  > 2 3/4 @ 1.925
 20.
10 days ago
  shitzu
  > 3 @ 1.975
 28.
10 days ago
  gsptan8
  > 2 3/4 @ 1.925
 No.  Tipsters: Odds
 32.
10 days ago
  Wolf007
  < 3 @ 1.875