[OUSTATS] - Midtjylland vs Ludogorets Razgrad
 Midtjylland vs Ludogorets Razgrad - [Over/Under Stats]
Over 2 1/2 Under 2 1/2
Total Bets:  247 (60%)  166 (40%)
Total Bets: 36 (84%) 7 (16%)
Total Staked: AB$8,875,000.00 (65%) AB$4,675,000.00 (35%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (65%)     ||      = Under (35%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (71%)     ||      = Under (29%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 2 1/2 - 7 bets (64%)
AB$250,000.00 (71%)
Under 2 1/2 - 4 bets (36%)
AB$100,000.00 (29%)
 No.  Tipsters: Odds
 2.
11 days ago
  wenn
  > 2 1/2 @ 1.95
 4.
11 days ago
  enma
  > 2 1/4 @ 1.90
 6.
11 days ago
  jai2308
  > 2 1/2 @ 1.925
 9.
12 days ago
  dannyhu
  > 2 1/2 @ 2.05
 13.
11 days ago
  Mbengkurnia0623
  > 2 1/4 @ 1.90
 21.
11 days ago
  fred
  > 2 1/2 @ 1.95
 44.
11 days ago
  techfat
  > 2 1/2 @ 1.925
 No.  Tipsters: Odds
 1.
11 days ago
  jason_yeoh818
  < 2 1/2 @ 1.975
 11.
11 days ago
  VM1190
  < 2 1/2 @ 1.95
 33.
12 days ago
  bjimmyyong
  < 2 1/4 @ 2.025
 47.
11 days ago
  ntc_liv
  < 2 1/2 @ 1.95