[OUSTATS] - Hamburg SV vs Darmstadt
 Hamburg SV vs Darmstadt - [Over/Under Stats]
Over 3 Under 3
Total Bets:  241 (69%)  106 (31%)
Total Bets: 67 (82%) 15 (18%)
Total Staked: AB$11,050,000.00 (75%) AB$3,775,000.00 (25%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (75%)     ||      = Under (25%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (78%)     ||      = Under (22%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 3 - 10 bets (71%)
AB$625,000.00 (78%)
Under 3 - 4 bets (29%)
AB$175,000.00 (22%)
 No.  Tipsters: Odds
 2.
9 days ago
  rajaberas
  > 3 @ 2.025
 5.
9 days ago
  HellHasNoMercy
  > 3 @ 1.95
 8.
9 days ago
  Icecream
  > 3 @ 1.95
 10.
9 days ago
  lik_lau_boy
  > 3 @ 2.00
 15.
10 days ago
  Alextan9804
  > 2 3/4 @ 1.825
 23.
9 days ago
  cmwong
  > 3 @ 1.95
 32.
9 days ago
  KEN3333
  > 3 @ 2.00
 36.
9 days ago
  Cristo7
  > 3 @ 2.025
 43.
10 days ago
  optimuscrystal
  > 2 3/4 @ 1.825
 49.
9 days ago
  *TiPs66*
  > 3 @ 2.025
 No.  Tipsters: Odds
 14.
9 days ago
  Gassskeun
  < 3 @ 1.925
 16.
9 days ago
  TheSillyGuy
  < 3 @ 1.925
 22.
9 days ago
  kamaprebu
  < 3 @ 1.925
 45.
9 days ago
  KamaljitSingh
  < 3 @ 1.95