[OUSTATS] - Hamburg SV vs Bielefeld
 Hamburg SV vs Bielefeld - [Over/Under Stats]
Over 2 1/2 Under 2 1/2
Total Bets:  157 (55%)  129 (45%)
Total Bets: 26 (76%) 8 (24%)
Total Staked: AB$5,875,000.00 (61%) AB$3,825,000.00 (39%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (61%)     ||      = Under (39%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (68%)     ||      = Under (32%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 2 1/2 - 6 bets (60%)
AB$375,000.00 (68%)
Under 2 1/2 - 4 bets (40%)
AB$175,000.00 (32%)
 No.  Tipsters: Odds
 4.
12 days ago
  marklew
  > 2 1/2 @ 1.875
 14.
12 days ago
  davidtsj1234
  > 2 1/2 @ 1.95
 17.
12 days ago
  B.O.R
  > 2 1/2 @ 1.85
 28.
12 days ago
  BananaBIGBET
  > 2 1/2 @ 1.975
 29.
12 days ago
  hantudarat
  > 2 1/2 @ 1.875
 31.
12 days ago
  JJMyHoney
  > 2 1/2 @ 1.95
 No.  Tipsters: Odds
 2.
12 days ago
  lll_d_u_r_i_a_n_lll
  < 2 1/2 @ 1.925
 3.
12 days ago
  7million
  < 2 1/2 @ 1.975
 7.
12 days ago
  brnrd826
  < 2 1/2 @ 1.90
 45.
12 days ago
  havenboi
  < 2 1/2 @ 1.90